Аналіз підручника "Українська література. 8 клас".

Дата публікації: | Кількість переглядів: 2162 | Автор: Олена Бабенко

 

Предмет аналізу:

Для аналізу обрано підручник

«Українська література: підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Олена Міщенко. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.:іл.»

 

Позитивні моменти.

В цілому, підручник можна назвати зразковим для використання. Логічно побудований, відповідає чинній програмі, витримує норми Держстандарту.

Даний підручник містить у собі і певні позитивні аспекти щодо висвітлення у навчальному процесі прав людини.

Ст.

Критерій

Тема

Цитата

Аргумент

с.55

Простір для власної думки

Вивчення думи «Буря на Чорному морі», питання після тексту

«Чи не здається вам, що з тих часів взаємини батьків і дітей суттєво змінилися? Як ви вважаєте, на краще чи ні?Аргументуйте свою думку»

Учні думають, співставляють, порівнюють, на власному прикладі можуть дати відповідь.

с.92

Міжпредметні звязки

Вивчення біографії Т.Шевченка

«Що ви знаєте про кріпосне право з історії? Чи були в інших країнах подібні соціальні явища?»

Актуалізується розуміння про кріпосне право: його витоки і вияв в історії.

с.124

Опис цінності

Вивчення поеми «Іван Вишенський» (І.Франко)

«Напевно, ви маєте власну думку з приводу права людини на вибір. І кожному з вас доведеться не раз у житті цей вибір робити. Та мусите памятати одне: кожен має на нього право, і це високе право потрібно шанувати!»

Учні мають зрозуміти, що кожна особистість має право на помилку, тобто завжди є вибір і позбавити її його ніхто не має права!

с.226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.276

Опис цінності, звязок з реальністю

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення твору «Дорогою ціною» (М.Коцюбинський)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення твору «Білий кінь Шептало» (В.Дрозд)

«Наскільки важливою для людини є свобода? Як ви ставитесь до сучасних світових процесів боротьби за свободу слова, віросповідання тощо?»

«Чи актуальні для сучасної людини проблеми, порушені у творі (людина в суспільстві, свобода і неволя, особистість і натовп)?»

 

Учні розуміють свободу як одну із власних цінностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожна людина має право на індивідуальність. І держава повинна забезпечити право людини на совираження.Це – дуже важлива тема для підлітків.

 

Наявність диференційних питань

В кінці кожної теми.

4 рівні: «Знайко» - початковий рівень 1-3бали, «Багато-знайко» - середній рівень 4-6, «Всезнайко» - достатній рівень 7-9 балів, «Ерудит» - високий рівень 10-12 балів.

Кожен собі обирає оцінку. Вчитель нікого не примушує і потім не буде принижувати через те, що завдання було на високий бал, а виконав на низький. Учні вчаться себе свідомо оцінювати. Всі рівні у виборі.

 

 

 

 

 

 

Що б хотілося змінити….

Так, підручник відповідає таким принципам, як  послідовності, доступності, зв’язку з життям, свідомості й активності учнів. Але… сказати, що він дотримується демократичних вимог повністю не можна.

Що б хотілося, особисто мені, змінити у цьому напрямку!

Критерій

Факт

Аргумент

Наявність відповідної термінології

У підручнику жодного разу не вживається поняття «демократія», у вузькому розумінні вжито поняття «свобода», «право людини», «рівність». Вони мають тільки номінативну функцію без пояснень та без натяку на їх переваги у демократичному суспільстві, яким є українське.

Учні не розуміють конкретики понять, а відповідно не зможуть усвідомити основних догм демократії.

При описі ситуації з порушенням прав люд., немає пояснення з точки зору правознавства

Говорячи про кріпосне право (біографія Шевченка), про свободу людини (вивчення твору «Дорогою ціною», про право вибору (вивчення твору «Іван Вишенський»)

Учні не розуміють, чому це погано

Приховується реальність (або завуальовується)

Після аналізу твору «Білий кінь Шептало» В.Дрозда автор підручника говорить про тоталітарну систему, але ні словом не обмовлюється, що такі порушення прав, які описує письменник, є і  в нашій країні! Навіть у питаннях після твору немає про нашу державу!

Учні позбавляються права на інформацію, вони не можуть реально оцінити ситуацію у своїй країні.

Розставлення акцентів.

Під час вивчення творів, де піднімаються проблеми рівності (Шевченко), свободи (Коцюбинський), гідності (Дрозд) немає чіткого пояснення ролі людини для держави чи держави для людини у суспільстві, де ці поняття складають основу.

Учні плутаються в поняттях, не можуть виокремити головного.

Наявність змістовного простору

Найкраще про права людини можна говорити після вивчення твору «Білий кінь Шептало», але автор ставить питання переважно за твором. Простір для обговорення обмежується питанням: «Прослідкуйте, як вирішується у творі проблема людини в суспільстві…?» Тобто, іде переказ тексту, а не самостійний коментар учнів для усвідомлення позитивних сторін демократії, що часто не задовольняє можновладців.

Відбувається замовчування. Складається думка, що описана ситуацію може існувати тільки у художніх творах.

Наявність візуальних елементів.

Підручник загалом не пересичений візуальними елементами! Говорити про права людини на основі тих, що є, дуже важко, оскільки вони виконують головним чином роль портретів письменників та окремих, нейтральних, епізодів творів.

Неякісне сприйняття інформації. Не всі можуть добросовісно прочитати текст, а отже, вже позбавляються права на отримання інформації.

 

 

 

 

Які зміни…

Тим, хто працює з цим підручником, варто внести певні зміни:

1.     Добирати власний ілюстративний матеріал, де є натяк на дотримання демократичних вимог та їх нівелювання.

2.     Збільшувати простір для розмови про права дитини. Від початку уроку (самостійне визначення завдань уроку, мотивація до важливості збереження прав людини) до безпосереднього аналізу твору, виписки, робота з правовими довідниками, Конституцією, до підсумків (Як можна змінити ситуацію? Від кого ці зміни залежатимуть? І т.п.).

3.     Під час вивчення творів, в яких ідеться про порушення прав людини, створювати міні-словничок для учнів, в якому є тлумачення демократичних понять разом із наявність простих, зрозумілих прикладів.

4.     Завжди треба проводити паралелі: зі своїм життя у своїй державі та із ситуацією в інших держа

2 коментар(-в)
Наталка Костишин, 16.10.2012
Пані Олено, то підручник з української мови чи з української літератури? ;-) Як на мене, то логічно, що він написаний саме українською мовою - це ж ні не плюс, ні не мінус.
,
Увійти на сайт
Контакти
Електронна адреса: demoinmind@gmail.com